Archives

Türkiye’nin İnsan Hakları Sicili Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nde İncelenecek

Ortak Basın Açıklaması
KAOS GL, LGBTI NEWS TURKEY, International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC) and ILGA-World

İletişim:
İstanbul: Zeynep Bilginsoy zeynep@lgbtinewsturkey.com
Ankara: Ezgi Kocak ezgi.kocak@kaosgl.org
New York: Hossein Alizadeh halizadeh@iglhrc.org
Cenevre: Alessia Valenza alessia@ilga.org

#UPRTurkey, #UPR21, @lgbtinewsturkey, @KaosGL, @IGLHRC, @ILGAWORLD

(İstanbul, Cenevre, New York; 26 Ocak 2015)

27 Ocak 2015 tarihinde, Birleşmiş Milletler’e üye devletler Türkiye’nin 2010’dan bu yana tutulan insan hakları sicilini inceleyecek. 2010’da devlet cinsel yönelim ve cinsel kimlik temelli ayrımcılıklar üzerine sicilini iyileştireceğine dair güvence vermişti. Fakat o günden beri LGBTİ kuruluşları Türkiye’nin bu alandaki başarısızlığını belgeledi.

İnsan Hakları Konseyi’nin gerçekleştireceği Evrensel Periyodik İnceleme’nin (EPİ) ikinci turu Türkiye’nin 2010’daki ilk turda kabul ettiği tavsiyelerin bir takibi niteliğinde olacak. Türkiye’nin ikinci periyodik değerlendirmesi İnsan Hakları Konseyi EPİ Çalışma Grubu’nun 21. oturumunda gerçekleştirilecek. İnceleme altındaki diğer ülkeler gibi Türkiye’nin EPİ süreci farklı bölgesel gruplardan seçilmiş üç konsey üyesi ülke tarafından yürütülecek: Gabon, Küba ve Suudi Arabistan. Bu üçlü, Türkiye’nin EPİ sürecinde raportör olarak hareket edecek. Üye ülkeler, sivil toplum tarafından belirtilen görüşlerle birlikte Türkiye’nin insan hakları sicili hakkında Birleşmiş Milletler üyesi diğer ülkelerin de tavsiye ve sorularını gündeme getirecek.

Türkiye’nin ikinci EPİ turuna katkıda bulunan yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının sayısında ümit verici bir artış görülmüştür. LGBTİ kuruluşları da bu harekete katkıda bulunarak “Türkiye’de LGBT Yurttaşlara Yönelik İnsan Hakları İhlalleri” başlıklı belgeyi İnsan Hakları Konseyi’ne sunmuştur.

Gazetecilere, gelecek EPİ incelemesi hakkında bilgi vermek amacıyla  IGLHRC, KAOS GL ve LGBTI NEWS TURKEY tarafından hazırlanan “Arka Plan: İnsan Hakları Konseyi Evrensel Periyodik İncelemesi’nin Türkiye Değerlendirmesi” kuruluşların internet sitelerinde bulunabilir. Uzmanlar süreçle ilgili medya tarafından sorulacak soruları cevaplamaya da hazırlar.

Türkiye’nin ikinci periyodik incelemesi Cenevre’de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nde (Palais des Nations, Oda 20, 09.00) 27 Ocak’ta gerçekleştirilecek ve oturum http://www.upr-info.org/en/webcast adresinde canlı olarak yayınlanacak. Oturumun video arşivi, ilk oturumun arşiviyle beraber http://www.upr-info.org/en/webcast/Turkey adresinde bulunabilir.

Turkey’s Human Rights Record to be Reviewed by the UN Human Rights Council 

Joint Media Advisory
KAOS GL, LGBTI NEWS TURKEY, International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC) and ILGA-World

Media Contacts:

In Istanbul: Zeynep Bilginsoy zeynep@lgbtinewsturkey.com
In Ankara: Ezgi Kocak ezgi.kocak@kaosgl.org
In New York: Hossein Alizadeh halizadeh@iglhrc.org
In Geneva: Alessia Valenza alessia@ilga.org

#UPRTurkey, #UPR21, @lgbtinewsturkey, @KaosGL, @IGLHRC, @ILGAWORLD

(Istanbul, Geneva, New York; January, 23, 2015) — On 27 January 2015, United Nations’ member states will review the Republic of Turkey’s human rights record since 2010, when the nation pledged to improve its record on discrimination based on sexual orientation and gender identity. Since then, LGBTI organizations have documented Turkey’s failure to do so.

The Human Rights’ Council’s second cycle of the Universal Periodic Review (UPR) will be a follow up on the recommendations that Turkey accepted during the first cycle in 2010. The second periodic review of Turkey will take place during the 21st session of the Human Rights Council’s UPR Working Group. Similar to other countries under review, Turkey’s UPR process is facilitated by groups of three Council members from different regional groups, Gabon, Cuba, and Saudi Arabia. This troika will act as rapporteur for Turkey’s UPR review. Member states will be raising questions based on civil society’s submissions along with recommendations and questions about Turkey’s human rights records shared by other members of the United Nations.

The second cycle of Turkey’s UPR already shows a promising increase in the engagement of local and international civil society organizations that include LGBTI organizations who have submitted a document entitled “Human Rights Violations of LGBTI Individuals in Turkey” for the Human Rights Council’s consideration.

To help journalists cover the upcoming UPR review, IGLHRC, KAOS GL, and LGBTI NEWS TURKEY have included the attached “Background: The UPR Review of Turkey by the UN Human Rights Council” also available on the organizations’ websites. Experts are available to answer media inquiries about the process.

The Second Periodic Review of Turkey will take place at the United Nations’ Human Rights Council’s (09:00 in Room 20 at the Palais des Nations) in Geneva on January 27 and will be telecast live at this address: http://www.upr-info.org/en/webcast. The video archives of the session, as well as the videos from the first session are available on this website: http://www.upr-info.org/en/webcast/Turkey